Crystall ballHad ik gelijk met mijn visie op de zoekmachinemarketing trends voor 2008? Nu kunnen we terugkijken en zien hoe het werkelijk is gegaan.

Het gaat me helemaal niet om mijn gelijk overigens, maar wat is de waarde van (voorspelde) trends als je ze niet achteraf reflecteert? (en zelfreflectie is af en toe ook goed! 🙂 )

Ik definieerde de onderstaande zoekmachinemarketing trends voor 2008, onderverdeeld in 3 categoriën (Adverteerders, Zoekmachines en Zoekmachinemarketing bureaus). Per trend geef ik aan of deze zich heeft voorgedaan in 2008.

(kort na deze post zal ik uiteraard mijn visie geven op de zoekmachinemarketing trends voor 2009!)

Afnemers: adverteerders en mediabureaus

Mijn 3 zoekmachinemarketing trends voor 2008 bij de adverteerders (al dan niet vertegenwoordigd door mediabureaus) waren:

1. Toename kennisniveau

Ja

Ik denk dat het kennisniveau bij adverteerders (en mediabureaus) is toegenomen. Natuurlijk is dat moeilijk meetbaar, maar bij alle klanten waar we bij mijn werkgever Outrider voor werken – en dat zijn er best veel 😉 – merk ik een duidelijke toename in kennisniveau.

Grote en kleine adverteerders

Zoals ik ook al schreef in m’n marktonderzoek zoekmachinemarketing in 2007, zijn de kleine(re) adverteerders al langer goed op de hoogte van wat er met zoekmachinemarketing mogelijk is.

Het feit dat de grote adverteerders zoekmachinemarketing meer inzetten – de groep adverteerders waar we bij Outrider mee werken – geeft aan dat het kennisniveau toeneemt.

Ook zie ik steeds meer adverteerders congressen en andere events bezoeken en actief bijdragen aan blogs e.d. Wat mij betreft een teken dat adverteerders zich de zoekmachinemarketing materie meer eigen maken.

2. Inzicht bruikbaarheid advertentiemedium zoekmachines

Ja

Deze trend hangt uiteraard samen met de vorige trend, het kennisniveau van zoekmachinemarketing bij adverteerders. Hoe beter adverteerders weten wat zoekmachinemarketing is, des te beter ze het medium zoekmachines kunnen inzetten.

Met name de kleine en middelgrote adverteerders hebben de waarde van zoekmachinemarketing al enige tijd erkend. Maar bij de top 500 adverteerders was dit nog lang niet het gevaal.

En juist bij deze grote adverteerders heb ik het afgelopen jaar een sterke groei gezien in de inzet van zoekmachinemarketing. Wat mij betreft een signaal dat de markt professionaliseert.

3. Accountability: Conversies meten

Nee

Wat mij betreft heeft deze trend zich niet duidelijk laten zien in 2008. Natuurlijk zijn er steeds meer adverteerders die conversies – de gewenste actie(s) van bezoekers op de website – meten. Maar dit heeft wat mij betreft geen grote groei doorgemaakt in 2008.

Daarbij maak ik de kanttekening dat dit sterk verschilt per bedrijf. Voor organisaties die voor het grootste gedeelte van internet afhankelijk zijn – en dus ook verkopen via internet – heeft de trend van het nog beter meten van conversies zeker doorgezet.

Leveranciers: zoekmachines

Mijn 3 zoekmachinemarketing trends voor 2008 bij de zoekmachines waren:

1. Universal Search

Nee

Google universal searchUniversal Search (Blended Search vind ik een betere definitie) is nog steeds één van de meest radicale wijzigingen in zoekmachines tot nu toe. Maar in 2008 zijn de zoekresultaten niet veel verrijkt met afbeeldingen, video’s en andere niet-tekstuele content vanuit verticale zoekmachines.

Ook recent (afstudeer)onderzoek geeft aan dat Blended Search in Nederland nog in de kinderschoenen staat.

2. ‘Blended’ advertenties

Nee

Hier kan ik kort over zijn: in 2008 is het niet mogelijk geworden om met niet-tekstuele content, zoals video’s en afbeeldingen, te adverteren in de gesponsorde zoekresultaten van zoekmachines (al test Google er al wel mee).

3. Personalisatie zoekresultaten

Ja

Het is moeilijk om aan te geven of de zoekresultaten meer gepersonaliseerd zijn in 2008, want dat weten alleen de zoekmachines zelf.

Data verzameling

Maar het is zeer realistisch om aan te nemen dat zoekresultaten steeds meer gepersonaliseerd worden. Zo verzamelt Google bijvoorbeeld heel veel (persoonlijke) informatie via diensten als iGoogle en je Webgeschiedenis, maar ook via het AdSense netwerk en Google Analytics.

Deze data wordt gebruikt om jouw zoekresultaten te personaliseren. Uiteraard worden de advertenties ook gepersonaliseerd.

Waarde van rankings

Zelf loop ik er steeds vaker tegenaan dat ‘ranking tools’ – software die automatisch de posities van een website in de natuurlijke zoekresultaten controleert – steeds vaker onnauwkeurige resultaten teruggeeft.

Rankings in zoekmachines krijgen dan ook steeds minder waarden in termen van zoekmachine optimalisatie. Lees hierover ook “SEO Succes Meten: Waarom Rankings Waardeloos Zijn“.

Aanbieders: zoekmachine marketing bureaus

Mijn 3 zoekmachinemarketing trends voor 2008 bij de zoekmachinemarketing bureaus waren:

1. Van uitvoerend naar adviserend

Ja

Cover marktonderzoek zoekmachinemarketing Nederland 2007Zoekmachinemarketing ontwikkelt zich steeds meer richting advies en consultancy. Dit was ook één van de belangrijkste trends in m’n eerder genoemde marktonderzoek zoekmachinemarketing.

SEA vs. SEO

Natuurlijk verschilt dit tussen zoekmachine adverteren (SEA) en zoekmachine optimalisatie (SEO). SEA wordt vaak uitbesteed aan het zoekmachinemarketing bureau, omdat dit arbeids- en kennisintensief is.

SEO wordt echter vaak op adviesbasis verkocht, zodat (de webbouwer van) de klant er vervolgens zelf mee aan de slag gaat.

SEO als indicator

Zeker de ontwikkeling op het gebied van zoekmachine optimalisatie vind ik een goede indicator voor deze trend.

Waar 2 of 3 jaar geleden nog veel SEO bedrijven uitvoerend bezig waren – waar de klant dus afhankelijk van was – zie je deze aanpak nu gelukkig sterk afnemen.

Consolidatie

Een trend die ik al aanwees in m’n marktonderzoek zoekmachinemarketing in 2007 heeft zich in 2008 duidelijk gemanifesteerd: consolidatie van de markt.

Dit duidelijke signaal van professionalisatie van de markt kwam in 2008 tot uitdrukking toen zoekmachinemarketing bureau Checkit werd overgenomen door de internationale mediagroep Aegis Media.

Hiermee belandt zoekmachinemarketing duidelijk in de adviserende hoek, waarbij het wordt meegenomen in het mediaadvies van alle andere mediakanalen.

(Graag noem ik met gepaste trots en licht bevooroordeeld dat Outrider hier ruim 2 jaar geleden de eerste partij was die deze stap zette! 😉 )

2. Universal/blended expertises

Nee

Aangezien Universal/Blended Search zich niet sterk heeft ontwikkeld in 2008, hebben zoekmachinemarketing bureaus het daarom nog nauwelijks aan klanten aangeboden. Dit komt ook naar voren in het eerder genoemde (afstudeer)onderzoek.

3. Conversie trechter: webanalytics & usability

Nee

Deze trend sluit natuurlijk aan bij de 3e trend van Adverteerders (Accountability: meten van conversies). De adverteerders zijn hier in 2008 niet veel meer mee bezig zijn gegaan, maar de zoekmachinemarketing bureaus zijn webanalytics wel actiever gaan aanbieden in 2008.

Toch vind ik dat deze trend zich niet duidelijk heeft laten zien bij zoekmachinemarketing bureaus in 2008. De conversie trechter – de stappen die een klant in een koopproces doorloopt – gaat veel verder dan webanalyitcs en usability.

Apart vakgebied

De vraag is ook in hoeverre webanalytics en usabilty op het terrein van zoekmachinemarketing bureaus moet liggen. Ik denk voor een deel wel, maar voor een groot gedeelte niet.

Natuurlijk moet je als zoekmachinemarketing bureau weten welke schakel het medium zoekmachines vormt in het koopproces van mensen.

Maar het optimaliseren van conversieprocessen op websites is een vak apart. Dit vakgebied heeft zeker groei laten zien in 2008, maar met name voor 2009 en verder verwacht ik veel groei op dat gebied.

Conclusie

En, had ik gelijk met mijn voorspellingen van de zoekmachinemarketing trends voor 2008? Nou…uhm…niet helemaal 🙂 Van de 9 trends vind ik dat er 4 duidelijk zichtbaar zijn (en 5 dus niet).

Mijn belangrijkste conclusie is dat zoekmachinemarketing zich duidelijk verder professionaliseert en ontwikkelt tot een serieus en niet te missen mediakanaal.

Dat vind ik belangrijk en daar ben ik blij om. Want van alle bestedingen aan internetmarketing gaat meer dan de helft naar zoekmachinemarketing. Dan is professionaliteit toch geboden.

Bovenstaande trends zullen zich zeker doorzetten in 2009. Mijn visie hierop zal ik kort na dit artikel ook publiceren, so stay tuned! 🙂