Google universal searchGoogle ondergaat vandaag één van de meest radicale wijzigingen in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google tot nu toe. Google lanceert ‘Google Universal Search‘, waarbij Google de zoekresultaten van afbeeldingen, maps, video, boeken, blogs en nieuws integreert in de ‘hoofd’ zoekmachine van Google, zo maakt het bedrijf vandaag bekend tijdens de Searchology persconferentie.

Google Universal Search

Googe information silosGoogle kondigt aan dat zoeken een holistische benadering krijgt, wat Google vandaag lanceert als ‘Google Universal Search’. Dat betekent dat de aparte ‘information silos’, de verschillende ‘verticale’ zoekmachines van Google, worden geïntegreerd in de ‘hoofd’ zoekmachine van Google.

Integratie verticale zoekmachines Google

Voorlopig worden de volgende verticale Google zoekmachines geïntegreerd in de huidige Google zoekresultaten:

Google is al enkele maanden aan het testen met het integreren van de resultaten uit de verticale zoekmachines, maar vandaag is Google Universal Search officieel gelanceerd. In de loop van de komende dagen zullen de resultaten uit de verticale zoekmachines wereldwijd in de zoekresultaten verschijnen.

Wat is een verticale zoekmachine?

Als je een ‘normale’ zoekopdracht doet in bijvoorbeeld Google.nl, dan is dat een ‘horizontale’ zoekopdracht. Het aspect ‘horizontaal’ slaat op het feit dat je een enorm breed scala aan informatie doorzoekt. Je doorzoekt websites over nieuws, sport, gezondheid, reizen, etc. etc.

Een verticale zoekmachine is een zoekmachine die is afgebakend voor een bepaald soort informatie of een bepaald onderwerp of interesse. Dus je zoekt specifiek binnen websites over gezondheid of specifiek naar alleen afbeeldingen. Een verticale zoekmachine maakt de resultaten vaak relevanter.

De integratie van de verticale zoekmachines gebeurt via een ‘OneBox’ of een ‘Plus Box’ (Google heeft een breed scala aan verticale zoekmachines en andere diensten, wat in dit overzicht is weergegeven).

Googe OneBox

Google onebox booksGoogle is al langer aan het testen met het integreren van haar verticale zoekmachines in de reguliere zoekmachine. Google toont soms een ‘OneBox’ boven de reguliere zoekresultaten, die de zoekresultaten van je zoekopdracht binnen een bepaalde verticale zoekmachine toont.

Google Plus Box

Google heeft ook geëxperimenteerd met een ‘Plus Box’ achter de reguliere zoekresultaten. Een Plus Box achter een zoekresultaat stelt je in staat om een zoekresultaat van een verticale zoekmachine ‘uit te klappen’ en te integreren in de reguliere zoekresultaten, zoals onderstaande afbeelding aangeeft.

Google plusbox video

Google Web Search (de ‘normale’ Google)

De huidige Google wordt vanuit de GooglePlex officieel Google Web Search genoemd, wat de ‘normale’ Google is zoals vrijwel iedereen de zoekmachine Google kent (in Nederland www.google.nl).

Google Universal Search is voorlopig niet de nieuwe naam voor Google Web Search, maar simpelweg een naampje voor het integreren van zoekresultaten van verticale zoekmachines in Google Web Search. Het zou mooi zijn als Google Web Search als verticale zoekmachine voor web content blijft bestaan, maar dat is nog niet duidelijk.

Personalisatie zoekresultaten en Verticale zoekmachines

Het op grote schaal uitrollen van Google Universal Search ligt ten grondslag aan twee pijlers, te weten 1) de personalisatie van zoekresultaten en 2) de verticale zoekmachines.

Wat personalisatie van zoekresultaten betreft heeft Google al enkele grote stappen gemaakt. Een belangrijke ontwikkeling is dat de Google zoekgeschiedenis wordt uitgebreid naar Google webgeschiedenis, maar ook het uitbreiden van iGoogle, de gepersonaliseerde startpagina van Google, is een stap verder naar personalisatie van zoekresultaten.

Search 2.0 (of specifiek Google 2.0)

Vandaag heeft het zoeken zoals we het nu een kennen een grote verandering ondergaan. Er zal nog steeds veel bezoek worden gegenereerd uit Web Search, maar de verticale zoekmachines zullen voor zowel consumenten als adverteerders steeds interessanter worden. Google zet de eerste grote stappen in een nieuwe fase van zoeken, Search 2.0 (of voor Google specifiek: Google 2.0)

De perfecte zoekmachine

Google richt zich volledig op de ontwikkeling van de ‘perfecte zoekmachine’; een concept dat door Larry Page, medeoprichter van Google, wordt omschreven als een machine die ‘begrijpt wat je bedoelt en vindt wat je zoekt’. Het vandaag gelanceerde Google Universal Search is een aanzienlijke stap in de richting van de verwezenlijking van dit doel.

Meer informatie en achtergrond

Search goeroe Danny Sullivan heeft een zeer uitgebreid artikel geschreven over Google Universal Search (tip): Google 2.0: Google Universal Search

Voor meer informatie en achtergronden zie ook de artikelen:
Google Begins Move to Universal Search (persbericht Google)
Google Searchology: The Future of Search
Google Experimental: Opt-In To Google User Interface Experiments
Google’s New Navigational Links: An Illustrated Guide
Google Searchology