Bijna een jaar geleden kondigde Google aan dat het advertentie serving bedrijf Doubleclick wilde overnemen. De concurrenten stapten uiteraard naar de concurrentie-beschermende organisaties om bezwaar op te tekenen.

Allereerst mocht de Amerikaanse FTC zich erover buigen. Ze besloten in december jl. de overname goed te keuren. De belangrijkste conclusie van de FTC was dat het samengaan van Google en DoubleClick de concurrentie op de online advertentiemarkt niet vermindert.

Neelie Kroes akkoord

Zojuist werd bekend dat ook de EU akkoord gaat met de overname van DoubleClick door Google.

Europees Commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) concludeert in het onderzoek:

“…de overname heeft geen risico voor consumenten…”

Ook ziet de EU geen bedreiging op de markt voor ‘ad serving’ en voor bemiddeling in online adverteren.

“…De bedrijven kunnen niet worden gezien als concurrenten van elkaar op dit moment, al zou DoubleClick uiteindelijk wel een bemiddelaar in advertentiediensten kunnen worden. Ook in die situatie zal voldoende concurrentie mogelijk blijven…”

En privacy dan?

Het onderzoek van de EU kijkt alleen naar marktverhoudingen, niet naar inbreuk op privacy. De Europese toezichthouders op de privacy doen voorlopig geen onderzoek naar de groeiende verzameling van informatie over consumenten door Google. Wel stelt de Commissie dat ook voor het gefuseerde bedrijf de Europese privacyregels van kracht blijven.

Eerder deed de FTC al wel aanbevelingen op het gebied van privacy. In deze aanbevelingen moeten websites bijvoorbeeld duidelijk aangeven welke informatie wordt verzameld en wat daarmee gebeurt. Ook moeten ze consumenten de mogelijkheid bieden om medewerking te weigeren, en de verzamelde gegevens goed beveiligen.

“…DoubleClick’s ads were often gaudy and irrelevant…”

Ik vind het nog altijd vermakelijk en interessant dat Google in de beginjaren nogal sceptisch was over DoubleClick. Onderstaande quote uit het boek “The Search” van John Battelle geeft dit goed weer:

There was always the fallback of simply running banners on Google’s prodigious traffic – one deal with DoubleClick, an ad network that specialized in serving graphical banners, would probably net the company millions of dollars. But that felt like a sellout – DoubleClick’s ads were often gaudy and irrelevant. They represented everything Page and Brin felt was wrong with the Internet. “They didn’t want to turn the Web site into the online version of Forty-second Street,??? recalls investor and director Michael Moritz.