Gisteren ben ik de hele dag aanwezig geweest op de Emerce e.day in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Ook dit jaar was het programma weer meer dan interessant.

De tweede keynote is van Olivier Parriche, search director van Yahoo! in Frankrijk. Hij gaat in op ontwikkelingen in social media, uiteraard in relatie tot Yahoo!

Wat is social media?

Er zijn veel ‘buzz’ woorden rondom social media, zoals web 2.0, RSS, wiki, podcast, user generated content (ugc), mash-up, etc. Een onderzoek van Forrestor onderscheid verschillende soorten gebruikers, te weten creators (11%), critics (19%), collectors (15%), joiners (19%). en spectators (consumeren van sociale media – 33%). Een niet onbelangrijke groep zijn de niet-gebruikers (50%).

Olivier Parriche maakt de vergelijking met ons sociale leven “in real life”. Vervolgens is het een kleine stap naar alle sociale middelen die ons sociale leven online invullen, waarvan Hyves en MSN Messenger slechts de bekende voorbeelden van zijn.

Een belangrijk feit is dat de eindgebruiker nu controle heeft over de informatie die hij tot zich neemt en de conversaties die hij aangaat. De online (hulp)middelen maken de drempel tussen je privé omgeving en de publieke omgeving kleiner.

Olivier Parriche noemt ook het veranderende gedrag van eindgebruikers, met name multi-tasking. Ook noemt hij enkele feiten van populaire social media sites.

Zo heeft de Yahoo! fotoservice Flickr 1 miljoen uploads per dag, video website YouTube 100 miljoen views per dag en ruim 100 miljoen leden voor het sociale netwerk MySpace. Daarnaast noemt hij enkele voorbeelden zoals de overname van YouTube om aan te geven dat er veel op het gebied van sociale media gebeurt.

Social media en Search

Yahoo! is ooit gestart als een directory, onderhouden door mensen. Yahoo! gelooft ook in het algoritme, maar Yahoo! gelooft ook sterk in een menselijk filter over de zoekresultaten. Uiteraard wordt de link gelegd met het succesvolle product Yahoo! Answers.

Social Media Marketing

Vervolgens gaat hij in op marketing voor sociale media. Parriche noemt enkele kernwaarden van social media marketing. Allereerst moet je als adverteerder waarde toevoegen voor de (groep/community) gebruikers. Ten tweede moet je eerlijk en transparant zijn. Ten derde moet je weten waar je aan begint. De eindgebruikers hebben de macht en controle en die moet je uit handen durven geven als adverteerder.

Social Media en Yahoo!

Olivier Parriche noemt vervolgens de bekende Yahoo! producten als Flickr, Delicious, Yahoo! Answers en andere sociale media producten.

Ook noemt hij de vele verticale websites en met name “Brand Universe”: specifieke communities rondom een merk (voorbeeld Wii). Binnen Yahoo! Answers is er ook een mogelijkheid voor “sponsored answers”, waar je als adverteerder een commerciële boodschap kun plaatsen.

Conclusie

Al met al geen vernieuwend verhaal over sociale media, maar wel een volledig overzicht van wat er speelt in sociale media.

In Nederland is Yahoo! niet zo bekend bij het grote publiek, maar deze keynote geeft een goed beeld van de focus van Yahoo! op internationaal gebied die middels sociale media de strijd willen winnen.

Zie ook:
video van de keynote van Yahoo! (Olivier Parriche) (met dank aan Henk-Jan Winkeldermaat).
Congres: Emerce e.day ‘07 – Keynote Google