Google heeft op 28 januari 2016 hun ‘Webmaster guidelines’ aangepast.

Deze SEO richtlijnen verandert de zoekmachine niet vaak en er worden zeker niet vaak nieuwe richtlijnen toegevoegd.

En Google is behoorlijk goed geworden in het handhaven van de regels. Reden genoeg om er aandacht voor te hebben.

Mijn 3 take-aways zijn:

  1. Mens belangrijker dan zoekmachine
  2. Basis blijft belangrijk
  3. Techniek steeds belangrijker

Mens belangrijker dan zoekmachine

Meer dan ooit is de boodschap van Google heel duidelijk: bouw je websites voor mensen, niet (alleen) voor zoekmachines.

Naast dat bestaande richtlijnen in het belang van mensen zijn, zijn er 4 compleet nieuwe richtlijnen, die allemaal in het belang van mensen zijn:

  1. HTTPS
  2. Mobiele SEO
  3. Accessibility
  4. Zichtbare content

1. HTTPS

Sinds de aankondiging dat HTTPS een ranking factor is, heeft Google nog veel duidelijker gemaakt dat ze HTTPS belangrijk vinden.

Het is dan ook geen verrassing HTTPS nu een eigen richtlijn heeft.

“If possible, secure your site’s connections with HTTPS. Encrypting interactions between the user and your website is a good practice for communication on the web.”

Ps. jouw site nog niet gemigreerd naar HTTPS? Hier vind je een checklist

Mobile SEO

Ook dit is geen verrassing, maar dit was nog geen onderdeel van de Google SEO richtlijnen.

De richtlijn is heel duidelijk: zorg dat je site werkt op alle type apparaten.

“Design your site for all device types and sizes, including desktops, tablets, and smartphones. Use the mobile friendly testing tool to test how well your pages work on mobile devices, and get feedback on what needs to be fixed.”

Ps. je site helemaal mobile-proof maken? Volg dan deze checklist

Accessibility

De stichting Accessibility is er al jaren mee bezig: websites, apps en andere ICT systemen toegankelijk maken voor iedereen, met name mensen met (visuele) beperkingen.

Overheidssites zijn zelfs verplicht om aan deze wegrichtlijnen te voldoen.

Een goede stap dat dit nu ook onderdeel is van Google’s Webmaster Guidelines.

“Ensure that your pages are useful for readers with visual impairments, for example, by testing usability with a screen-reader.”

Zichtbare content

Het afgelopen jaar zie je dit al in de praktijk: Google geeft minder waarde aan content die niet direct zichtbaar is voor bezoekers.

Naast eerdere uitspraken van Googlers geven ze nu heel duidelijk aan dat voor mensen zichtbare content de waarde krijgt.

“Make your site’s important content visible by default. Google is able to crawl HTML content hidden inside navigational elements such as tabs or expanding sections, however we consider this content less accessible to users, and believe that you should make your most important information visible in the default page view.”

2. Basis blijft belangrijk

Een aantal duidelijk gewijzigde richtlijnen gaan over de basis elementen die in elk SEO verbeterplan thuis horen.

Page title

In de gereedschapskist van elke SEO specialist zit al jaren de title tag.

Google heeft toegevoegd dat deze ook specifiek moet zijn (naast beschrijvend en nauwkeurig).

“Ensure that your title elements and alt attributes are descriptive, specific, and accurate.”

Ook het alt attribuut voor afbeeldingen moet aan dezelfde criteria voldoen.

Sitestructuur

Vanuit een voorheen gecombineerde richtlijn heeft Google nu de eis aan een sitestructuur apart opgeschreven:

“Design your site to have a clear conceptual page hierarchy.”

De interessante toevoeging is conceptueel.

Naast dat er een duidelijke hiërarchie moet zijn, moet deze nu ook conceptueel of begripsmatig zijn.

Zorg dus voor een taxonomie waarbij je alle informatie op de site duidelijk en logisch – voor mensen – indeelt.

En link relevante informatie aan elkaar.

Links + anchor tekst

Om Google al je content te kunnen laten vinden, en de juiste waarde te geven, zijn er links nodig.

Google noemt nu dat je links van een findable pagina nodig hebt.

Interessant is wat Google verstaat onder findable. Is dat vindbaar voor Google of voor een mens?

Ik vermoed dat ze findable steeds meer zullen beoordelen op het criterium of de link voor bezoekers van websites goed te vinden zijn.

“Ensure that all pages on the site can be reached by a link from another findable page. The referring link should include either text or, for images, an alt attribute, that is relevant to the target page.”

Het 2e deel van deze richtlijn gaat over de anchor tekst: de tekst waarmee naar een andere pagina gelinkt wordt.

Of in het geval van een afbeelding het alt attribuut.

Nieuw is dat Google expliciet beschrijft dat de anchor tekst (of het alt attribuut) relevant moet zijn voor de doelpagina.

Google schuift het belang van de belangrijke SEO ranking factor anchor tekst dus niet onder stoelen of banken.

3. Techniek steeds belangrijker

Al een paar jaar zie je dat techniek een belangrijker onderdeel van SEO is geworden.

Mobile friendlyness, app indexing, structured data, HTTPS.

Deze en meer begrippen vereisen technische kennis en skills, die je een paar jaar terug nog niet nodig had.

De hierboven beschreven 4 nieuwe richtlijnen gaan over techniek.

Net als diverse vernieuwde richtlijnen:

Crawl budget

Voor het eerst noemt Google in de richtlijnen de term crawl budget.

Iets wat al vrij lang bekend is in SEO-land, maar goed dat het nu ook in de richtlijnen staat.

Want je crawl budget bepaalt absoluut hoeveel en hoe vaak Google je content crawlt (en dus indexeert en rankt).

“Use the robots.txt file on your web server to manage your crawling budget by preventing crawling of infinite spaces such as search result pages. Keep your robots.txt file up to date. Learn how to manage crawling with the robots.txt file. Test the coverage and syntax of your robots.txt file using the robots.txt testing tool.”

Meer over crawl budget lees je in deze handleiding over gepagineerde content.

Structured data

De richtlijn is nauwelijks veranderd, maar interessant is de wijziging van review naar follow:

“Follow our recommended best practices for images, video, and structured data.”

Daaruit haal ik dat met name structured data belangrijker is geworden.

Google hint er ook naar dat ze er dit jaar meer mee gaan doen.

404’s & Valid HTML

Google maakt extra duidelijk dat links naar je site (ook interne links) niet op foutpagina’s, zoals 404’s, uitkomen.

Interessant is ook het noemen van valid HTML.

“Ensure that all links go to live web pages. Use valid HTML.”

Nee. Valid HTML is nog steeds GEEN ranking factor.

Maar het kan tegenwoordig wel voor meer problemen zorgen.

Bijvoorbeeld met structured data of mobile friendlyness.

Sitemap

Er is op zich niet veel vernieuwd, maar interessant is dat Google in dezelfde richtlijn spreekt over zowel de XML sitemap (voor zoekmachines) als de HTML sitemap (voor mensen).

“Provide a sitemap file with links that point to the important pages on your site. Also provide a page with a human-readable list of links to these pages (sometimes called a site index or site map page).”

Overzicht wijzigingen

Een compleet overzicht van alle wijzigingen vind je op SERoundtable en TheSEMpost.

Conclusie

De basis principes van Google zijn niet veranderd.

Google wil nog steeds dat je jouw website zo goed mogelijk maakt voor je bezoekers.

Maar met de ontwikkeling van het web en van Google’s systemen, zie je dat tegelijkertijd technische kennis steeds belangrijker wordt.

Al maak je uiteindelijk in SEO het verschil met het creëren en op relevante plekken verspreiden van content die problemen van je doelgroep oplost.