Gisteren heeft Google de definitie van een klik op een advertentie in het inhoudsnetwerk (Google AdSense) gewijzigd. Dit zal leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de kliks (en dus van de bezoekers), maar het aantal kliks en de CTR zal dalen.

Google AdSense, het inhoudsnetwerk

Als adverteerder bij Google AdWords heb je ook de mogelijkheid om je advetenties door te plaatsen op het inhoudsnetwerk van Google. Dat betekent dat je advertenties ook verschijnen op websites die zich hebben aangesloten bij het Google AdSense programma.

Op de websites die de Google AdSense code plaatsen verschijnen advertenties gerelateerd aan de content van de website, gebaseerd op en bepaald door de zoektechnologie van Google.

Wat rekende voorheen in Google AdSense als klik?

Tot gisteren kon een bezoeker op vrijwel het hele advertentiegebied klikken, van de titel en advertentietekst tot en met de URL en de achtergrond van de advertentie.

Dit zette in feite de deur open voor incidentele, ongewenste kliks die resulteren in een lage kwaliteit bezoekers uit het inhoudsnetwerk.

Wat rekent nu in Google AdSense als klik?

Vanaf nu zijn alleen nog de titel en de URL van de advertentie “clickable”. Het enige verschil met de AdWords advertenties in de zoekmachine van Google is dat bij de AdWords alleen de titel clickable is.

Deze wijziging geldt echter niet voor de partners in het zoeknetwerk van Google, zoals Marktplaats.nl, Telegraaf.nl en Google producten zoals Gmail. Daar tellen klik in het volledige advertentiegebied nog steeds mee.

Wat zijn de gevolgen?

Deze wijziging in de definitie van een klik in het inhoudsnetwerk van Google zorgt voor een toename in de kwaliteit van de kliks, en dus in de kwaliteit van de afgeleverde bezoekers. Aan de andere kant zal het aantal kliks afnemen, waarmee ook de CTR zal dalen.

Voor adverteerders betekent dit minder kosten en een betere kwaliteit. Voor de bij Google AdSense aangesloten websites (de publishers) betekent de afname in kliks ook een afname aan inkomsten.

Wat mij betreft is dit een goede zet van Google. De kwaliteit van het inhoudsnetwerk is in het algemeen namelijk niet hoog, wat deels door het grote klikgebied kwam maar met name te maken heeft met de aard van een Google AdSense advertentie.

AdWords vs AdSense – Pull vs. Push marketing

De aard van een advertentie in het het Google inhoudsnetwerk verschilt aanzienlijk van de aard van een Google AdWords advertentie naast of boven de zoekresultaten van Google.

Een Google AdWords advertentie naast of boven de zoekresultaten wordt pas vertoond NADAT de eindgebruiker zijn/haar intentie heeft uitgesproken met een zoekopdracht. Daarmee stelt de zoeker zich ontvankelijk op voor elk willekeurig aanbod dat aansluit op zijn/haar zoekvraag. Dit is te vangen onder de term Pull Marketing.

Een Google AdSense advertentie verschijnt ZONDER dat de bezoeker van de website zijn/haar intentie heeft uitgesproken. De Google AdSense advertentie kan best relevant t.o.v. de content van de betreffende webpagina, maar de bezoeker heeft er niet om gevraagd. Dit is te vangen onder de term Push Marketing.

Dit verschil is van belang in de keuze voor het al dan niet inzetten van het inhoudsnetwerk en het beoordelen van de prestatie en resultaten. Met de wijziging van de definitie van een klik in het inhoudsnetwerk kun je nu iets beter beoordelen hoe de advertentie presteert, omdat de kliks nu doelgerichter zijn en niet meer incidenteel.