Warning: A non-numeric value encountered in /www/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5760

Which medium will represent the largest percentage increase in spending this year for your brand (or your top client)Diverse onlangs in de VS afgenomen onderzoeken geven aan dat zoekmachine marketing hoog op de agenda staat van marketeers.

Business Week
Zo heeft Business Week samen met de New York American Marketing Association een recent onderzoek (Taking the Pulse of Marketing) afgenomen onder 121 geselecteerde invloedrijke ‘agencies & media buyers’ (zie ook de presentatie)

De grootste toename in bestedingen gaan achtereenvolgens naar:
1) online brand
2) TV
3) Search

Enkele interessante bevindingen:

– 75% vindt adverteren in zoekmachines (Paid Search) geen effectief branding medium in vergelijking met TV
– De grootste toename in bestedingen aan zoekmachine marketing is in de groep adverteerders die meer dan $ 750 miljoen besteden
– De komende jaren is de grootste stijging in toewijzing van budgetten te zien in traditionele media (TV, kranten, magazines, etc.)
(merk het verschil op met de eerder genoemde top 3…)

Rate your confidence in the ROI metric available for this mediumJupiter Research
Een ander onderzoek (US SEM Executive Survey, 2007) van Jupiter Research geeft, geheel in lijn met de verwachtingen van eerder onderzoek naar de uitgaven aan zoekmachine marketing de komende jaren, aan dat:

– 26% van de bedrijven met een jaarlijkse omzet boven $ 50 miljoen zijn van plan de bestedingen aan zoekmachine marketing met meer dan 25% per jaar te verhogen.

– 28% van deze groep adverteerders verhoogt het budget aan Paid Search met 11% tot 25% (de stijging van de kosten per klik (CPC) worden als belangrijke reden daarvoor aangewezen).

InternetRetailer
InternetRetailer heeft in de afgelopen 3 jaar diverse onderzoeken afgenomen onder e-retailers. De bevindingen van het onderzoek van dit jaar:

– Voor 30% van de e-retailers is zoekmachine marketing verantwoordelijk voor meer dan 50% van de sales
– Ruim 80% blijft Paid Search inzetten
– E-retailers zien paid search en zoekmachine optimalisatie (Organic search) als een betere sales en advertising tool dan andere vormen van marketing, waaronder affiliate marketing en e-mail marketing.
– 66% heeft geen intentie om zoekmachine marketing uit te besteden
– Ruim 12% weet niet hoe zoekmachine marketing verschilt van andere vormen van marketing.

Yahoo Publisher Network
Ook Yahoo doet regelmatig onderzoek onder haar gebruikers over online marketing strategiën.

De vraag “hoe genereer je bezoek naar je website(s) in 2007?” antwoordde men in volgorde van populariteit:

– Zoekmachine optimalisatie (organic search)
– Actief verkrijgen van inkomende links vanaf andere website (in feite ook onderdeel van zoekmachine optimalisatie)
– Adverteren in zoekmachines (paid search), waaronder sponsored search, contextual search advertising en geografisch/lokaal adverteren.

zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren

Nederland en de VS
Het is algemeen bekend, en zeker voor wat betreft de ontwikkelingen online, dat de VS voorloopt op Nederland. In de VS is de kennis van zoekmachine marketing bij de adverteerders op een hoger niveau dan in Nederland. Dat verklaart waarom steeds meer adverteerders in de VS zoekmachine marketing niet uitbesteden.

Ook zijn de adverteerders in de VS verder in het gebruik en de toepassing van zoekmachine marketing, waarbij er veelvuldig conversiegestuurd wordt gewerkt, waarbij steeds meer zaken als ‘customer (lifetime) value’ worden meegenomen in de zoekmachine marketing campagne.

Het is niet ondenkbaar dat binnen 2 jaar een vergelijkbare situatie zich in Nederland voordoet zoals de situatie die bovenstaande onderzoeken schetst. Voorlopig is er echter nog voldoende evangeliewerk te verrichten om zoekmachine marketing in de volle breedte tot een volwaardig marketingkanaal te maken in Nederland. Dus, zegt het voort!

Via SearchEngineLand

Zie de categorie onderzoek op dit zoekmachine marketing weblog voor meer onderzoek over zoekmachines en zoekmachine marketing.