google_adwords_logo_smallWat is een goed aantal advertenties of advertentievarianten in een advertentiegroep van Google AdWords? Om deze vraag te beantwoorden is het interessant om eerst te kijken naar het doel van het gebruiken van meerdere advertenties per advertentiegroep.

Het doel van advertentievarianten

Het doel van advertentievarianten zou moeten zijn het vinden van de advertentie die het beste presteert. Wat is echter de definitie van ‘beste’ in relatie tot de optimalisatie van de advertentietekst?

Uiteraard is de Click Through Rate (CTR) een belangrijke factor om naar te kijken. Als je meerdere advertenties binnen dezelfde advertentiegroep in dezelfde periode vergelijkt, dan kan het zo zijn dat één advertentie duidelijk een hogere CTR laat zien dan de andere advertentievarianten. Ga in de beoordeling van de prestatie van de advertenties echter niet alleen uit van de CTR, want dan kun je een veelgemaakte Google AdWords fout maken, zoals ik eerder schreef.

Vergeet het aantal vertoningen niet

Het aantal vertoningen van de advertentie is belangrijke informatie over de kwaliteit en prestatie van de advertentie. Als Google advertentie A vaker vertoont dan advertentie B, dan betekent dit in de regel dat Google verwacht dat advertentie A beter presteert. Het aantal vertoningen (serving rate) wordt echter niet altijd bepaald door de CTR en/of de gemiddelde cpc. Ik heb advertentievarianten gezien met het hoogste aantal vertoningen die noch de hoogste CTR hadden, noch de hoogste gemiddelde cpc. Een goede advertentie heeft dus een relatief hoge CTR en een hoog aantal vertoningen.

Beperk het aantal advertentievarianten

Het is niet aan te raden om veel advertenties tegelijk in één advertentiegroep te plaatsen, omdat Google tijd nodig heeft om te bepalen welke advertenties goed presteren. De Ad Optimizer van Google treedt pas later in werking, waarschijnlijk bij circa 1.000 vertoningen. Als je advertentie nog geen 1.000 vertoningen hebben gerealiseerd, wordt elke advertentievariant gelijk geserveerd.

Optimalisatie strategie van de Google AdWords advertenties

Als je 20 advertenties in één advertentiegroep plaatst, kost het eerst 20.000 vertoningen voordat de Google Ad Optimizer in werking treedt. Ik adviseer om 3 advertenties aan te maken in een advertentiegroep. Vervolgens presteert er één variant het beste. Verwijder de andere twee advertenties in maak 2 nieuwe advertenties aan. Herhaal, herhaal en herhaal dit proces. Deze methode zorgt voor het snel realiseren van een goed presterende advertentie, met alle positieve gevolgen van dien voor de advertentiecampagne.