Warning: A non-numeric value encountered in /www/wp-content/themes/divi/functions.php on line 5760

Zoals ik al eerder aankondigde, is het vandaag World Blog Action Day. Over de hele wereld besteden bloggers aandacht aan één onderwerp, wat dit jaar het milieu is. Een goed initiatief waar ik graag mijn steentje aan bijdraag, alleen al omdat de problematiek ons allemaal aangaat.

Elke blogger schrijft over het milieu op zijn eigen manier, gerelateerd aan zijn of haar eigen onderwerp. Het doel is iedereen in gesprek te krijgen over een betere toekomst en een duurzamer samenleving.

Het weblog van Stichting Milieunet heeft het initiatief in Nederland opgepakt en verspreid. Zie ook het weblog van Blog Action Day voor meer informatie en het laatste nieuws.

Zoekmachine marketing & het milieu

In eerste instantie lijkt er nauwelijks een verband te bestaan tussen het milieu en zoekmachines, maar het is er wel degelijk. Als je kijkt naar de infrastructuur die nodig is om alle zoekopdrachten te verwerken, praat je over enorme datacenters met tienduizenden computers die in grote hallen dag en nacht staan te loeien.

Om bij Nederland te beginnen, staat er al enkele jaren een datacenter van Google in Groningen, zoals onderstaande kaart laat zien:


Grotere kaart weergeven

80.000 huishoudens

Daarnaast wordt er momenteel gebouwd aan een tweede datacenter bij de Eemshaven in Groningen, waar Google de hoofdhuurder van wordt. Dit computercentrum heeft een capaciteit van 100.000 (!) zogeheten servers die bij volledig gebruik evenveel stroom verbruiken als 80.000 huishoudens(!), zo meldt Trouw.

Onderstaande foto geeft de omvang van het datacenter weer, wat niet geheel toevallig gebruik kan maken van de dichtbijgelegen energiecentrale inclusief windmolenpark (Bron: R-win.com)

Wat kunnen zoekmachines doen in relatie tot het milieu?

Ik ben geen milieu expert en die ambitie heb ik ook niet, maar ik denk zeker dat zoekmachines iets kunnen doen om de belasting van het milieu te minimaliseren. Ik vind ook dat dit hun verplichting is.

In eerste instantie zou je simpelweg kunnen zeggen “dan bouw je toch minder datacenters”. Maar dat is geen optie, omdat met name Google – naar mijn mening – het onderscheidend vermogen heeft in de zelf gebouwde infrastructuur om grote hoeveelheden informatie snel te kunnen transporteren.

Duurzame energie

Ik zie met name mogelijkheden in het gebruik maken van duurzame energie. Ik vind het ook zeker goed dat er bij de Eemshaven een windmolenpark ligt en dat dit wordt uitgebreid. Het liefst zou ik zien dat 100% van de benodigde energie er op een duurzame manier wordt opgewekt.

In dit kader vind ik het ook zeer goed dat Google bijna het gehele dak van het Google hoofdkantoor (in het zonnige Californië) met zonnepanelen heeft bedekt. Ook investeert Google actief in duurzame projecten zoals hybride auto’s voor hun werknemers e.d. (Bron: Webwereld)

Google heeft een filantropische tak opgericht om continu te werken aan een meer duurzame samenleving. Google investeert jaarlijks 1% van haar winst in projecten van deze stichting. Complimenten!

Restwarmte hergebruiken

Ook zie ik voldoende mogelijkheden om de enorme hoeveelheid warmte die vrijkomt in de datacenters te hergebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een kwekerij van bloemen, groente of fruit.

Zo ken ik een voorbeeld van een garnalen kwekerij die de restwarmte van een naastgelegen energiecentrale met succes gebruikt. Mogelijkheden genoeg!

Conclusie

Wat mij betreft is World Blog Action Day een zeer goed initiatief wat goed gebruikt maakt van de mogelijkheden en de kracht van internet. Ik draag graag mijn steentje bij in het openstellen van discussie over een problematiek die ons allemaal, en niet in de laatste plaats ons nageslacht, aangaat.

Met name de grote zoekmachines kunnen wel degelijk actie ondernemen om de belasting op het milieu te minimaliseren, met name door hun gigantische datacenters. Gebruik maken van duurzame energie en het hergebruiken van restwarmte zijn slechts voorbeelden van wat er gedaan kan worden om een duurzame samenleving te realiseren.