Handleiding: Zoekmachine Optimalisatie (SEO) voor Flash websites

Hoe optimaliseer je een website die is gebouwd in Flash voor zoekmachines? Dat is een vraag die veel blijft terugkomen binnen zoekmachine optimalisatie (SEO).

Deze handleiding geeft antwoord en biedt hulp bij zoekmachine optimalisatie of SEO voor Flash websites:

Wat is Flash?

Adobe Flash (voorheen Macromedia Flash) is een computerprogramma waarmee animaties, webvideo’s en webapplicaties zoals spelletjes en zelfs hele websites gemaakt kunnen worden. Flash wordt veel gebruikt om websites ‘aan te kleden’ en voor reclame-uitingen bij websites (met name banners).

Flash is opgebouwd als een soort tekenfilm. Per tijdseenheid bepaalt de ontwikkelaar wat de bezoeker te zien krijgt. Een tijdseenheid wordt een frame genoemd. Het vereist een Flash Player om een Flash animatie te kunnen bekijken in je webbrowser.

Flash & SEO

web crawler spiderEen vuistregel in SEO is dat Flash simpelweg niet leesbaar is voor zoekmachines. Een zoekmachine heeft tot nu toe moeite met visueel materiaal, waaronder Flash. De crawler kan het simpelweg niet “zien”, zoals ook staat beschreven in de handleiding hoe een zoekmachine werkt.

Tekst en links leesbaar

Het gebruik van Flash wordt dus – vanuit het oogpunt van zoekmachine optimalisatie – meestal afgeraden, maar dat is niet volledig terecht. Zoekmachines ontwikkelen zich in een hoog tempo en zijn inmiddels in staat om tekst en links in Flash bestanden te indexeren, zoals Google ook aangeeft.

Maar context en structuur mist
Het probleem voor zoekmachines bij de tekst en links in Flash bestanden is dat de structuur en de context ontbreekt. Daarnaast wordt de tekst in Flash vaak als afbeelding geïntegreerd, waarmee het weer volledig onleesbaar wordt voor zoekmachines.

Ook al is (een deel van) de tekst en/of andere content in een Flash bestand gevonden en opgenomen in de index van een zoekmachine, dan ontbreekt alsnog de context waardoor moeizaam de relevantie kan worden bepaald. En dat is de kern van een zoekmachine, zoals ook staat beschreven in de handleiding “Hoe werkt zoekmachine Google?“.

Flash & Bezoekers

Laten we de problemen van Flash voor SEO even opzij zetten en kijken vanuit het standpunt van de bezoekers. Een website die volledig is gebouwd in Flash is namelijk ook niet optimaal in termen van gebruikersvriendelijkheid.

Een website die volledig is gebouwd in Flash verplicht je vaak om eerst een seconden- of soms minutenlange introductiefilm af te kijken. Daarna volgen meestal diverse animaties en een niet logische navigatie. Een belangrijk nadeel hiervan is dat dergelijke animaties ten koste gaan van de content. En dat is het laatste wat je wilt.

Installatie & versie Flash player

Daarnaast vereist een website met Flash de installatie van een Flash Player op de computer van de bezoeker. Bij het ontbreken ervan, of het ontbreken van de juiste versie, kan de website gedeeltelijk of volledig onbruikbaar worden.

Onderstaand voorbeeld geeft dit aan. Hier ziet de bezoeker weliswaar netjes een foutmelding, maar de website is en blijft onbruikbaar:

Vuistregel: Flash niet (onnodig) gebruiken

Wanneer moet je Flash nu wel of niet gebruiken? Hiervoor hanteer ik de volgende vuistregel:

Gebruik Flash als aanvulling op een website, niet als vervanging van de (goede HTML) website.

Gebruik Flash elementen om je website te verrijken. Maar bespaar de bezoekers onnodig lastig navigatie, lange animaties en andere storende dingen die de bezoeker remt, irriteert en wegjaagt.

Gebruik Flash niet voor…

Het is dus geen ramp om Flash te gebruiken, maar gebruik Flash in relatie tot SEO niet voor:

  • Belangrijke content (met name tekst)
  • Navigatie (menu)
  • Links (met name intern)

Flash SEO-vriendelijk implementeren

Het is wel degelijk mogelijk om informatie uit Flash voor te schotelen aan zoekmachines. Hieronder behandel ik twee veelgebruikte technieken om Flash “leesbaar” te maken voor zoekmachines: ‘Scalable Inman Flash Replacement (sIFR)’ en ‘SWFObject’.

Scalable Inman Flash Replacement (sIFR)

sIFR is een technologie die Javascript gebruikt om de HTML tekst automatisch om te zetten naar Flash.

Hoe werkt sIFR?
In feite is sIFR te vergelijken met “image replacement”: een techniek waarbij de (HTML) tekst wordt vervangen door een afbeelding. Bij sIFR wordt de tekst echter vervangen door Flash.

De techniek sIFR laat echter de niet-Flash lezers de content en/of navigatie gewoon in HTML zien. Dat betekent dus dat de zoekmachines ook gewoon de HTML-versie van de tekst en/of de navigatie zien.

sIFR en zoekmachine optimalisatie (SEO)
Belangrijk voor zoekmachines is dat bij sIFR de Flash altijd identiek is aan de HTML. Zoals hieronder verder staat uitgelegd, is het belangrijk dat zoekmachines dezelfde content te zien krijgen als de bezoekers.

sIFR is ontwikkeld om korte tekst, zoals een titel/header, in een niet door HTML ondersteund font (lettertype) weer te geven. Gebruik sIFR echter niet om volledige webpagina’s vanuit HTML om te zetten naar Flash. Dat heeft o.a. een grote laadtijd tot gevolg.

SWFObject

SWFObject detecteert middels Javascript of de ‘user agent’ (browser of zoekmachine) Flash kan uitvoeren. Afhankelijk daarvan wordt de Flash of het geselecteerde blok HTML getoond.

Hoe werkt SWFObject?
De Javascript code is ook niet zoekmachine-vriendelijk, maar in het SWFObject is ruimte gelaten voor een HTML “backup” van de Flash informatie. Meestal wordt deze ruimte gebruikt om een melding te geven aan de bezoekers die geen Flash ondersteunen.

Maar deze ruimte kan uiteraard ook worden gebruikt om een HTML versie van de Flash informatie in op te nemen, wat wel leesbaar is voor de zoekmachines.

SWFObject en zoekmachine optimalisatie (SEO)
De uitdaging in zoekmachine optimalisatie voor Flash met behulp van SWFObject is dat de Flash niet per definitie identiek is aan de HTML.

Aangezien de Flash bij gebruik van SWFObject vooraf wordt gedefinieerd, kan dit afwijken van de HTML. Dat levert de kans op een “rode vlag” bij de zoekmachines op, omdat ze eisen dat de zoekmachine hetzelfde ziet als de gebruiker.

sIFR of SWFObject?

Als we kijken naar hoe zoekmachines middels een algoritme een webpagina beoordelen, dan zal er eerder een “rode vlag” opgaan bij gebruik van SWFObject dan bij sIFR.

De techniek sIFR staat je niet toe om de HTML-versie te laten afwijken van de Flash informatie. Daarentegen is het bij SWFObject veel eenvoudiger om andere informatie voor te schotelen aan de zoekmachines dan aan bezoekers, wat een “rode vlag” oplevert bij de zoekmachines, waarschijnlijk resulterend in lagere posities in de zoekresultaten.

Advies: behandel zoekmachines hetzelfde als gebruikers

Eén van de belangrijkste aspecten in zoekmachine optimalisatie is het gelijk behandelen van zoekmachines en gebruikers. Dat betekent concreet dat je een zoekmachine dezelfde tekst, of content, laat zien als de gebruikers.

Bij de bovenstaande technieken zien de bezoekers de Flash-versie en de zoekmachines de HTML-versie. Zorg er dus altijd voor dat de HTML-versie identiek is aan de Flash-versie.

Cloaking
Het tegenovergestelde – het tonen van andere content aan zoekmachines dan aan gebruikers – is bekend als “cloaking”. De activiteit cloaking is tegen de richtlijnen van zoekmachines en kan op lange termijn zelfs leiden tot een “penalty” met als gevolg een daling in de zoekresultaten of zelfs verwijdering uit de index van de zoekmachine. Zie voor meer informatie ook het Webmaster Helpcentrum van Google.

Vergeet de ‘basis SEO’ niet

Of je nu wel of geen Flash gebruikt, vergeet in ieder geval niet de belangrijkste SEO-aspecten mee te nemen. Plaats het belangrijkste zoekwoord per pagina, na gedegen zoekwoordonderzoek te hebben gedaan, in het HTML document in de Titel (title), Meta Description en de URL. Zorg dat het geheel uitnodigt om op te klikken.

Vergeet ook niet de Headers ofwel de koppen (h1, h2, etc.) en uiteraard de tekst zelf (bodytekst) niet. Deze elementen zijn niet te implementeren als er Flash wordt gebruikt voor de content (lees: tekst). Gebruik daarvoor dus geen Flash.

Conclusie

Flash & zoekmachine optimalisatie (SEO) gaan tot op zekere hoogte goed samen. Zoekmachines worden steeds beter in het indexeren van Flash en zijn inmiddels in staat om tekst en links in Flash bestanden te indexeren. Maar daarbij ontbreekt de context en de structuur van de content, wat juist belangrijk is voor zoekmachines.

Een vuistregel voor SEO voor Flash websites is: vermijd het (onnodig) gebruik van Flash. Met ‘onnodig’ wordt bedoeld dat je Flash in termen van SEO niet moet toepassen voor belangrijke content, navigatie en links. Gebruik Flash dus aanvullend en niet vervangend voor een goede HTML website.

Het is mogelijk om Flash SEO-vriendelijk te implementeren door de zoekmachine een HTML website voor te schotelen. Belangrijk is dat de zoekmachines exact hetzelfde te zien krijgen als de bezoekers. Twee veelgebruikte technieken zijn sIFR en SWFObject, waarvan sIFR het meeste vertrouwen geniet van zoekmachines.

Bronnen & Meer informatie

Handleiding: Hoe werkt een zoekmachine? (EdWords.nl)
Handleiding: Hoe werkt zoekmachine Google? Een kijkje in de keuken (EdWords.nl)
Best uses of Flash (Google Webmaster Central blog)
Interview met Google’s Adam Lasnik (StoneTemple.com)
SEO for a Flash site (BruceClay.com)
How do Flash sites rank well? (SEOBook.com)
How Flash can be search engine friendly (SearchEngineLand.com)
Google Now Crawling and Indexing Flash Content (SearchEngineLand.com)